Ljubljana

12°C
Oblačno Humidity: 96%
PETEK
11°C / 16°C
SOBOTA
13°C / 19°C
NEDELJA
10°C / 19°C
PONEDELJEK
9°C / 18°C
TOREK
8°C / 17°C
SREDA
7°C / 15°C
ČETRTEK
6°C / 16°C

Pričakovana sezona na zgornjem Gorenjskem povzroča prometne skrbi

Pričakovana sezona na zgornjem Gorenjskem povzroča prometne skrbi

Dober obisk med velikonočnimi prazniki na območju zgornje Gorenjske napoveduje izjemno poletno turistično sezono in s tem tudi povečane prometne tokove. Občine bodo v sodelovanju z redarji in policijo skušale v čim večji meri omiliti zastoje. Živa je tudi ideja o ureditvi velikega centralnega P+R parkirišča v Lescah.

Velikonočni prazniki so indikator poletne turistične sezone in kot kaže, bo letošnja izjemna. Zaradi pandemije je sicer manj turistov z oddaljenih trgov in več iz bližnjih držav, ki prispejo z osebnimi vozili. Že med sami prazniki so se nakazale težave s prometno gnečo, pretočnostjo in parkiranjem, ki bodo velik izziv tudi v letošnjem poletju.

Zato so se župani občin zgornje Gorenjske na tokratni koordinaciji, ki je potekala v torek v Žirovnici, pogovarjali prav o reševanju prometne problematike, ki vpliva tako na zadovoljstvo gostov kot na kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. V pogovorih so sodelovali tudi predstavniki policijskih postaj, medobčinskih redarstev in Darsa.

Gostitelj tokratne koordinacije, žirovniški župan Leopold Pogačar je pojasnil, da gre za tri sklope težav. Prvi je slaba pretočnost prometa po avtocesti v smeri proti Avstriji z obvozi skozi naselja, drugi je problem dostopnosti in parkiranja za sotesko Vintgar, tretji pa so prometni tokovi proti Bledu in Bohinju.

Predstavnik Darsa jim je zagotovil, da v letošnji turistični sezoni na območju zgornje Gorenjske ni predvidenih večjih vzdrževalnih del na avtocesti. Posodobili pa bodo informacijski sistem, tako da bodo po potrebi že pred Ljubljano preusmerjali tranzitne potnike na Šentilj, s čimer bi zmanjšali čakalne dobe na Karavankah.

"V preteklih sezonah se nam je pokazalo za izjemno težavno, ko se je celoten tranzitni promet preusmeril in zabasal lokalne ceste na območju Jesenic in širše," je spomnil vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, ki meni, da bi bilo treba tranzitni promet v čim večji meri zadržati na avtocestnem križu.

Župani bodo na ministrstvi za zunanje in notranje zadeve naslovili pobudo, da bi skušali pri sosednjih državah doseči, da se bo mejna kontrola, če se bo že izvajala, izvajala selektivno. Kontroliranje vsakega vozila namreč povzroča še večje zastoje.

Policija in medobčinska redarstva bodo v skladu s kadrovskimi zmožnostmi sodelovali pri urejanju prometa na obremenjenih odsekih, da bi zagotovili maksimalno pretočnost prometa in spoštovanje prometnih predpisov. "Bistveno je informiranje vseh deležnikov," je poudaril Jarkovič in dodal, da vse udeležence v prometu nagovarjajo, naj spremljajo aktualne prometne informacije ter upoštevajo pravila.

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki Primož Lah računa, da bo na njihovem območju tudi letos največ težav z nepravilnim parkiranjem avtodomov. Kot je poudaril, mora vsak najprej preveriti, kje je sploh dovoljeno parkirati, na Bledu in v Bohinju je to samo na parkiriščih za avtodome.

Parkiranje je tudi sicer problem. Zato Lah in Jarkovič obiskovalcem svetujeta uporabo javnih prevoznih sredstev. Še vedno pa je živa tudi nekaj let stara zamisel, da bi na območju Lesc zgradili parkirišče po sistemu parkiraj in se odpelji z avtobusom ali kolesom, s čimer bi prometno razbremenili tako Bled in Bohinj kot Zgornjesavsko dolino.

Radovljiški župan Ciril Globočnik je pojasnil, da je zemljišče, na katerem želijo zgraditi parkirišče, še v lasti Darsa. "Idejni načrt za projekt pa je bil že predstavljen in zelo dobro sprejet," je povedal Globočnik in dodal, da se bo treba v nadaljevanju odločiti tudi, ali bi bilo na parkirišču prostora za 250 vozil, ali pa bi v dveh etažah uredili skupno od 400 do 500 parkirnih mest.

Ena najbolj problematičnih točk ostaja tudi soteska Vintgar, kar se je pokazalo že med velikonočnimi prazniki, ko so ljudje kljub rekonstrukciji in zapori državne ceste, ki bo trajala vse do jeseni, skušali prek Gorij z vozili priti do soteske. Kot je povedal gorjanski župan Peter Torkar, je vladal kaos, ki so ga odpravili šele, ko je Turistično društvo Gorje pred vasjo Podhom zagotovilo parkirišče. Pravi učinek pa bi imela šele spletna rezervacija vstopnic, je prepričan Torkar.

Stalna poletna težava so tudi zastoji proti Bledu, ki bi jih rešila blejska južna obvoznica, vendar se začetek njene gradnje spet vsaj za nekaj tednov zamika. Kot je povedal blejski župan Janez Fajfar, so namreč prejeli informacijo, da je bila na izdano gradbeno dovoljenje za prvo fazo podana pritožba.